On their last trip away,
at Cradle Mountain, Tasmania 2006.